آزمایشهای هوشمند چیست؟

امروزه دروازه جدیدی از علم برای سلامتی پایدار ، پیشگیری و درمان هدفمند به نام «پزشکی شخصی» گشوده شده که مبنای آن بر اساس شناخت از تفاوت های ساختار ژنومی هر فرد است. در حقیقت تمرکز این علم بر گرفته از این واقعیت است که هریک از انسانها از بدو به وجود آمدن در رحم مادر، صفات و خصوصیاتی را از ژن والدین به ارث می برند. این صفات به ارث رسیده به همراه بسیاری خصوصیات و صفات جدید، بصورت تصادفی از به هم پیوستن ژنوم والدین، بوجود آمده و موجودی کاملاً منحصر به فرد خلق می نماید. صفات ژنتیکی نه تنها در تمامی طول عمر ثابت بوده و حتی به فرزندان ما نیز منتقل می شوند.

در مبحث «پزشکی شخصی» متخصصین علوم مختلف با دریافت یک نمونه بیولوژیکی اطلاعات DNA ژنومی شخص را استخراج نموده و بر اساس این اطلاعات از خصوصیات منحصر به فرد آن شخص، بهترین و موثر ترین روش ها را برای بهبود شرایط محیطی و تغییر عادتهای غذایی و نوع ورزش انتخابی توصیه می نماید تا هر شخص بتواند با این بینش، سلامتی پایدار و زندگی شادتری را تا پایان عمر تجربه نماید.

بر این اساس، خدمات آزمایشهای هوشمند به 3 دسته کلی طبقه بندی می شودنظرات

نظر خود را اضافه کنید