آزمایش های تشخیصی

ما باور داریم که DNA شما اطلاعات نهفته زیادی دارد!

گروه آزمایش های هوشمند با بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه بیوانفورماتیک و تشخیص مولکولی، خدماتی در دسترس برای بیماران و پزشکان ارائه می دهد (خدمات MDx).

خدمات ما، با استفاده از تکنولوژی پیشرفته DNA Targeted Sequencing انجام می گیرد، پلتفرمی شخصی سازی شده برای آنالیز ژنوم به شما ارائه می دهد. خدمات تشخیص مولکولی ما در کنار "خدمات تشخیصی همراه (Companion Diagnostics)  در درمان هدفمند، پزشک را یاری می کنند. ما پاسخگوی نیازهای IVD شما هستیم!

آزمایش های تشخیصی

آزمایش های تشخیصی

  • ·         Breast cancer
  • ·         Gastric cancer
  • ·         Liver cancer
  • ·         Prostate cancer
  • ·         Colorectal cancer
  • ·         Lung cancer
  • ·         Diabetes
  • ·         Neurodevelopmental disorders
  • ·         Prenatal tests
  • ·         And many other types of cancer and diseases


نظرات

نظر خود را اضافه کنید